BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Strona główna

Szanowni Państwo

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, która zgodnie z zapisem art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 2016 r. poz.1764) jest urzędowym  publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust.1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Do pobrania:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej