BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Strona główna - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Szanowni Państwo

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, która zgodnie z zapisem art. 8 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2176) jest urzędowym  publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.902)

Zgodnie z art. 10 ust.1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Do pobrania:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej