BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Dane kontaktowe - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Dane kontaktowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

ul. Gustawa Morcinka 10 B

82-300 Elbląg

tel. (55) 233 – 98 -79

fax (55) 235- 53 – 93

NIP: 578-17-00-768

REGON: 170042430

Biuro OIPiP w Elblągu adres e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

Przewodnicząca ORPiP adres e-mail: przewodniczaca@oipip.elblag.pl

Wiceprzewodnicząca ORPiP adres e-mail: wiceprzewodniczaca@oipip.elblag.pl

Skarbnik ORPiP adres e-mail: skarbnik@oipip.elblag.pl

Sekretarz ORPiP adres e-mail: sekretarz@oipip.elblag.pl

Dział Rejestrów adres e-mail: admin@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ adres e-mail: orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP adres e-mail: ospip@oipip.elblag.pl

Biuro OKR adres e-mail: okr@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu adres e-mail: szkolenia@oipip.elblag.pl

Księgowość adres e-mail: ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Adres strony internetowej: www.oipip.elblag.pl

Konto bieżące OIPiP w Elblągu:

Bank Millennium Odział Elbląg 0411602202 00000000 50258566