BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

SAMORZĄD - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
Na podstawie art. 2 ust. 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych  jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.