BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Majątek i Gospodarka Finansowa

Majątek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, określa art. 90 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011.174.1038 ze zm.)

Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości. Majątek izby powstaje:

  1. ze składek członkowskich,
  2. z zapisów, darowizn, dotacji,
  3. z wpływów z działalności gospodarczej,
  4. z innych wpływów.

Majątkiem izby zarządza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017

Zasady gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjęte uchwałą Nr 10 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r.

Plan finansowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Bilans Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za 2016 r.

Zasady gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Plan finansowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017