BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Majątek i Gospodarka Finansowa - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Majątek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, określa art. 90 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011.174.1038 ze zm.)

Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości. Majątek izby powstaje:

  1. ze składek członkowskich,
  2. z zapisów, darowizn, dotacji,
  3. z wpływów z działalności gospodarczej,
  4. z innych wpływów.

Majątkiem izby zarządza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.