BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu

Zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

(Wyciąg z art. 33 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 

Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność  finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
  2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
  3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Elblągu VII kadencji:
Skład:
Przewodnicząca OKR –  Justyna TOMKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca OKR – Magdalena BUDZISZEWSKA
Sekretarz OKR – Barbara KARDASZ
Członkowie OKR:
Marian NADZIEJKO
Joanna RASZEJA
Ewa ŚWIDNICKA

Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu