BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Dane kontaktowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

ul. Gustawa Morcinka 10 B

82-300 Elbląg

tel. 55 233 98  79

tel. komórkowy 451 056 421

NIP: 578-17-00-768

REGON: 170042430

Biuro OIPiP w Elblągu adres e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

Magdalena Budziszewska - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regina Zimnoch - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Helena Dziekańska - Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Halina Nowik - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Elżbieta Goryszewska - Specjalista ds. prawa wykonywania zawodu i księgowości

Elżbieta Posel-Szczepkowska - Specjalista ds. administracji

Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu adres e-mail: szkolenia@oipip.elblag.pl

Adres strony internetowej: www.oipip.elblag.pl

Konto bieżące OIPiP w Elblągu:

PKO Bank Polski
Nr 17 1020 1752 0000 0202 0278 5301