BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

Zadania sądu (art.34): 

rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika; dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu; składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw; składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji:
Skład:
Przewodnicząca OSPiP – Bożena MACHURA
Wiceprzewodnicząca OSPiP – Grażyna CHOIŃSKA
Członkowie OSPiP:
Katarzyna KABUŁA
Małgorzata MARCZYŃSKA
Joanna MENDALKA
Elżbieta OSMAŃSKA
Beata SKOCZEŃ
Danuta ZABŁOCKA

Do pobrania:

Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Harmonogram dyżurów Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Informacja o organie wraz z harmonogramem dyżurów członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu