BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

Zadania sądu (art.34): 

rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika; dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu; składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw; składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji:
Skład:
Przewodnicząca OSPiP – Bożena MACHURA
Wiceprzewodniczące OSPiP

  1. Elżbieta OSMAŃSKA
  2. Izabela WIŚNIEWSKA

Członkowie OSPiP:

  1. Agnieszka GRZELAK
  2. Janina OGIŃSKA
  3. Izabela OLCEN
  4. Mirosława TELUS
  5. Danuta ZABŁOCKA

Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu