BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji:

Skład:
Halina Nowik -  Przewodnicząca
Elżbieta Fałkowska - Wiceprzewodnicząca
Zofia Kasprowicz - Sekretarz
Grażyna Onoszko-Półtorak - Skarbnik
Mariola Krasińska – Członek Prezydium
Joanna Sonewend – Członek Prezydium
Uchwała Nr 10/VII/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 listopada 2015 r. sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do działania w imieniu Okręgowej Rady