BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji:

Skład:
Magdalena Budziszewska -  Przewodnicząca
Regina Zimnoch - Wiceprzewodnicząca
Halina Nowik - Sekretarz
Helena Dziekańska - Skarbnik
Monika Kaśkiewicz – Członek Prezydium
Iwona Graczyk – Członek Prezydium

Uchwała Nr 9/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2023 r. sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do działania w imieniu Okręgowej Rady