BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji:

Skład:

Przewodnicząca ORPiP – Halina NOWIK
Wiceprzewodnicząca ORPiP – Elżbieta FAŁKOWSKA
Sekretarz ORPiP – Zofia KASPROWICZ
Skarbnik ORPiP – Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK
Członkowie ORPiP:
–   Celina Dziuba
–   Monika Kaśkiewicz
–   Zyta Kemska
–   Mariola Krasińska
–   Bożena Lewandowska
–   Jadwiga Słodkowska
–   Joanna Sonewend
–   Bożena Tyc
–   Dariusz Turczyk
–  Elżbieta Winiarczyk
–  Bożena Wrońska
–  Bożena Wysocka
W dniu 17 listopada 2015 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołała Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do wykonywania niektórych zadań ustawowych samorządu.  Do pełnienia funkcji Pełnomocników ORPiP powołano:

Panią Barbarę RZEPCZYŃSKĄ (Rejon Wyborczy Nr 2),
Panią Jadwigę ARNDT (Rejon Wyborczy Nr 8),
Panią Wiolettę BUDKO  (Rejon Wyborczy Nr 10),
Panią Renatę STEC-KANIECKĄ  (Rejon Wyborczy Nr 11 ).

W dniu 18 czerwca 2019 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołała Panią Reginę KOWALCZYK do pełnienia funkcji Pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Rejonu Wyborczego Nr 5.

Do pobrania:

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 259/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Uchwała Nr 185/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Plan pracy ORPiP w Elblągu na rok 2017

Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP na rok 2017