BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji:

Skład:

Przewodnicząca ORPiP – Magdalena BUDZISZEWSKA
Wiceprzewodnicząca ORPiP – Regina ZIMNOCH
Sekretarz ORPiP – Halina NOWIK
Skarbnik ORPiP – Helena DZIEKAŃSKA
Członkowie ORPiP:
–   Joanna Sonewend
–   Monika Kaśkiewicz
–   Dariusz Turczyk
–   Zofia Kasprowicz
–   Mariola Lipska
–   Agata Sawicka
–   Ewa Kaczmarska
–   Iwona Graczyk
–   Bożena Wysocka

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołała Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w
Elblągu do wykonywania niektórych zadań ustawowych samorządu.  Do pełnienia funkcji Pełnomocników ORPiP powołano:

Panią Elżbietę DUDYCZ  (Rejon Wyborczy Nr 6),
Panią Jadwigę ARNDT (Rejon Wyborczy Nr 8),
Panią Wiolettę BUDKO  (Rejon Wyborczy Nr 9),
Pana Mariana NADZIEJKO  (Rejon Wyborczy Nr 10 ).

.Do pobrania:

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium na rok 2023 r.