BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - Delegaci na Zjazd Krajowy

Delegaci na Krajowy Zjazd:
Halina Nowik
Regina Zimnoch