BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Delegaci na Zjazd Krajowy - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Delegaci na Krajowy Zjazd:
Halina Nowik
Regina Zimnoch