BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

PRAWO WEWNĘTRZNE - BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu


XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - 16.03.2024 r

Wniosek nr 1 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 roku w sprawie rozszerzenia kompetencji dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do wykonywania szczepień - czyli posiadających ukończony kurs specjalistyczny ze szczepień ochronnych - o możliwość kwalifikacji do szczepienia osoby od ukończenia 5 roku życia, zarówno do szczepień obowiązkowych, jak i zalecanych

Wniosek nr 2 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia odrębności zadań pielęgniarki realizującej świadczenia pielęgniarki "praktyki" oraz maksymalnej liczby pacjentów (dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 19 roku życia) na 1 pielęgniarkę pracującą w poradni dziecięcej - punkt szczepień i badania profilaktyczne

Wniosek nr 3 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie zmian funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej

Wniosek nr 4 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie zasadności kursu dokształcającego będącego elementem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego przez podmioty, jako kursu autorskiego, nie posiadające kontroli i nadzoru Ministerstwa Zdrowia

Apel nr 1 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.)

Apel nr 2 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie poprawy dostępności i jakości opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec uczniów

Apel nr 3 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia płatnego urlopu na poratowanie zdrowia dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 1 XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie kompetencji opiekunów medycznych


XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – 24.03.2023 r

Relacja z obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 8 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2022

Uchwała nr 9 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022

Uchwała nr 11 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2023

Załącznik do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 13 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 14 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 15 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 16 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za działalność VII kadencji

Uchwała nr 17 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie liczby członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz liczby Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 18 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 18 Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 19 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 19 Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 20 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 20 Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 21 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 21 Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 22 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 22 Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała nr 23 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 24 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 25 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 26 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 27 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 28 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 29 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 30 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 31 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Wniosek nr 1 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie opracowania minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Wniosek nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zaliczenia kwalifikacji pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego do wykonywania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki domowej

Wniosek nr 3 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie uznania kwalifikacji pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

Wniosek nr 4 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie płatnego urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych oraz przywrócenia i uznania chorób zawodowych w tych zawodach

Wniosek nr 5 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyjaśnienia wprowadzenia do ofert "Żak" kursu dokształcającego dla osób ze średnim wykształceniem dotyczącego zakładania wkłuć, wenflonów i podawania leków

Wniosek nr 6 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie opracowania stanowiska o zmianie zapisu w ustawie o pracy w warunkach szczególnych

Wniosek nr 7 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań pielęgniarek POZ w środowisku pacjenta i pracujących w przychodni


Uchwały, stanowiska i wniosek XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 marca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Apel Nr 1 

Apel Nr 2

Apel Nr 3

Wniosek Nr 1


Uchwały, stanowiska i apele XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
z dnia 17 marca 2018 r.

Uchwała Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Załącznik do uchwały Nr 3

Uchwała Nr 4 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2017

Załącznik do uchwały Nr 4 

Uchwała Nr 5 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 8 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017

Załącznik do uchwały Nr 8

Uchwała Nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2017

Uchwała Nr 10 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Załącznik do uchwały Nr 11

Apel Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Apel Nr 2  XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego kosztów organizacji i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych

Apel Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie pilnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wniosek Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie grupowej dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


WYKAZY UCHWAŁ, STANOWISK I APELI PRZYJĘTYCH NA POSIEDZENIACH
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI  -  
ROK 2024

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 stycznia 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 lutego 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2024 r.

WYKAZY UCHWAŁ, STANOWISK I APELI PRZYJĘTYCH NA POSIEDZENENIACH
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI  -  
ROK 2024

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 stycznia 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 lutego 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 marca 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 kwietnia 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 7 maja 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 maja 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 4 czerwca 2024 r.


Wykazy uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium ORPiP
w Elblągu VIII kadencji w roku 202
3

POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 kwietnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 czerwca 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 lipca 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 września 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 12 grudnia 2023 r.

POSIEDZENIA PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 maja 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 23 maja 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 6 czerwca 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu w dniu 4 lipca 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 sierpnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 września 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 3 października 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 17 października 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 7 listopada 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 listopada 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu19 grudnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 28 grudnia 2023 r.


Wykazy uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
oraz Prezydium ORPiP w Elblągu w roku 202
3

POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 lutego 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 stycznia 2023 r.

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2023

Harmonogram posiedzeń ORPiP w Elblągu oraz Prezydium Rady na rok 2023

Plan pracy komisji problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2023

Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 3 stycznia 2023 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 7 lutego 2023 r


Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
oraz Prezydium ORPiP w Elblągu w roku 2022

Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 6 grudnia 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 września 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 marca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 lutego 2022 r. 

Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 grudnia 2022 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 listopada 2022 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 15 listopada 2022 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 listopada 2022 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 października 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 września 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 6 września 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 2 sierpnia 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 19 lipca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 lipca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 31 maja 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 maja 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 10 maja 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 marca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 lutego 2022 r. 

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 15 lutego 2022 r. 

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 stycznia 2022 r. 

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 11 stycznia 2022 r. 


Wykazy uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
oraz Prezydium ORPiP w Elblągu w roku 2021

Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 7 grudnia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 28 września 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 czerwca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 marca 2021 r. 

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 lutego 2021 r.

Posiedzenia Prezydium ORPiP w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 listopada 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 2 listopada 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 października 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 19 października 2021 r.

Wykaz uchwał Przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 września 2021 r.

Wykaz uchwał Przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 7 września 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 3 sierpnia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 lipca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 29 czerwca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 czerwca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 8 czerwca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 11 maja 2021 r.

Wykaz uchwał  przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 13 kwietnia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 9 marca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 2 marca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 23 lutego 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 26 stycznia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 12 stycznia 2021

 


Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
oraz Prezydium ORPiP w Elblągu w 2020r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 15 grudnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 października 2020 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 października 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 29 września 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 września 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 28 lipca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 lipca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 czerwca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 czerwca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 maja 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 25 lutego 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 lutego 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 11 lutego 2020r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 stycznia 2020r.


Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
oraz jej Prezydium w roku 2019

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu dnia 3 grudnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 listopada 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 października 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 września 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 września 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 sierpnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 lipca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 lipca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 lipca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 czerwca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 maja 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 kwietnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 kwietnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 marca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 marca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 lutego 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 lutego 2019r.

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 stycznia 2019r.


Wykazy uchwał, stanowisk i apeli podejmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
oraz jej Prezydium w roku 2018

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 11 grudnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 listopada 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 listopada 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 października 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 października 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 września 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 sierpnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 17 lipca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 czerwca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 12 czerwca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 czerwca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 maja 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 kwietnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 10 kwietnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 17 marca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 lutego 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 stycznia 2018r.

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 stycznia 2018r.

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - stan na dzień 31.12.2017r.

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - stan na dzień 12.12.2017r.


Uchwały, stanowiska, apele Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 marca 2017 r.

Uchwała Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 4 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2016

Uchwała Nr 5 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała Nr 8 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2016

Załącznik do Uchwały Nr 8 – Bilans za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 9 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 10 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Załącznik do Uchwały Nr 11 – Plan finansowy na rok 2017

Apel Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie utrzymania i wzmocnienia roli i pozycji pielęgniarek i położnych, które samodzielnie kontraktują świadczenia z zakresu pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Apel Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w aktach prawnych zapisów gwarantujących zachowanie wzrostu płac pielęgniarek i położnych, określonych dotychczas w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od zmian wdrażanych w zakresie sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze we wszystkich rodzajach świadczeń

Apel Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zachowania obecnie obowiązującego systemu kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa wyższego

Wniosek Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk przyjmowanych przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium