BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

BIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - PRAWO WEWNĘTRZNE

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Regulamin wyboru do organów izb i trybu odwołania ich członków

Uchwały, stanowiska i wniosek XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 marca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Apel Nr 1 

Apel Nr 2

Apel Nr 3

Wniosek Nr 1

Uchwały, stanowiska i apele XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r.

Uchwała Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 

Załącznik do uchwały Nr 3

Uchwała Nr 4 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2017

Załącznik do uchwały Nr 4 

Uchwała Nr 5 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 8 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017

Załącznik do uchwały Nr 8

Uchwała Nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2017

Uchwała Nr 10 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Załącznik do uchwały Nr 11

Apel Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Apel Nr 2  XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego kosztów organizacji i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych

Apel Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie pilnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wniosek Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie grupowej dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Wykazy uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium ORPiP w Elblągu w roku 2021

Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 marca 2021 r. 

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 lutego 2021 r.

Posiedzenia Prezydium ORPiP w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 9 marca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 2 marca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 23 lutego 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 26 stycznia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium ORPiP w Elblągu w dniu 12 stycznia 2021

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium ORPiP w Elblągu w 2020r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 15 grudnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 października 2020 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 października 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 29 września 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 września 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 28 lipca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 lipca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 czerwca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 czerwca 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 maja 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 25 lutego 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 lutego 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 11 lutego 2020r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 stycznia 2020r.

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium w roku 2019

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu dnia 3 grudnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 listopada 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 października 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 września 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 września 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 sierpnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 lipca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 lipca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 lipca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 czerwca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 maja 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 kwietnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 kwietnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 marca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 marca 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 lutego 2019r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 lutego 2019r.

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 stycznia 2019r.


Wykazy uchwał, stanowisk i apeli podejmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium w roku 2018

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 11 grudnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 listopada 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 listopada 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 października 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 października 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 września 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 sierpnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 17 lipca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 czerwca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 12 czerwca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 czerwca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 maja 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 kwietnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 10 kwietnia 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 17 marca 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 lutego 2018r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 stycznia 2018r.

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 stycznia 2018r.

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - stan na dzień 31.12.2017r.

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu - stan na dzień 12.12.2017r.


Uchwały, stanowiska, apele Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 4 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2016

Uchwała Nr 5 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała Nr 8 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2016

Załącznik do Uchwały Nr 8 – Bilans za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 9 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 10 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Załącznik do Uchwały Nr 11 – Plan finansowy na rok 2017

Apel Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie utrzymania i wzmocnienia roli i pozycji pielęgniarek i położnych, które samodzielnie kontraktują świadczenia z zakresu pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Apel Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w aktach prawnych zapisów gwarantujących zachowanie wzrostu płac pielęgniarek i położnych, określonych dotychczas w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od zmian wdrażanych w zakresie sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze we wszystkich rodzajach świadczeń

Apel Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zachowania obecnie obowiązującego systemu kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa wyższego

Wniosek Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk przyjmowanych przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium